วันที่และสถานที่สอบ

  


ราคาค่าสมัครสอบ IELTS

IELTS Regular : 6,900 บาท
IELTS on Computer : 6,900 บาท
IELTS for UKVI : 7,710 บาท
IELTS Life Skills : 5,800 บาท


ช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระเงินออนไลน์
2. มาชำระด้วยตนเองที่สำนักงาน IDP ทุกสาขา
3. ชำระเงินที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาในประเทศไทย
4. ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ (ธนาคารใดก็ได้)

รายละเอียดเพิ่มเติม Click!


ขั้นตอนการสมัครสอบ IELTS

สมัครสอบ IELTS ออนไลน์เพียง 8 ขั้นตอนง่ายๆ

1. เข้าไปที่เว็บไซส์ https://my.ieltsessentials.com
2. เลือกชนิดของการสอบ "Registration for your IELTS test" หรือ "Registration for your IELTS test for UKVI"
3. เลือกประเทศ วัน และสถานที่สอบ
4. กรอกรายละเอียดใบสมัครของคุณและอัพโหลดเอกสาร
5. ยืนยันวันที่และรายละเอียดการสอบ
6. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
7. หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์โปรดตรวจสอบอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อตรวจสอบข้อความยืนยันการสมัครสอบ
8. จะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล์อีกครั้งภายใน 3 วันก่อนการสอบ


สิ่งของที่จำเป็นในวันสอบ

1. บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ใช้ในการลงทะเบียน
2. ขวดน้ำดื่มแบบใส
3. เสื้อกันหนาว
4. แบบฟอร์มยินยอม (สำหรับผู้สมัครสอบที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่สมัครสอบแบบ UKVI) ดาวน์โหลด


การขอยกเลิก หรือเลื่อนวันสอบ

ผู้เข้าสอบสามารถดำเนินการขอยกเลิก หรือเลื่อนวันสอบผ่านทางออนไลน์เท่านั้น

โปรดอ่านนโยบายการขอยกเลิก หรือเลื่อนวันสอบโดยละเอียด โดยยึดจากประเภทการสอบที่ท่านได้ทำการสมัครสอบ

เนื่องจากนโยบาย ระหว่าง IELTS Regular และ IELTS UKVI มีความแตกต่างกัน

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบประเภท IELTS Regular

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบประเภท IELTS UKVI