แบบฝึกหัด "การฟัง" สำหรับ IELTS บนคอมพิวเตอร์

การทำตัวอย่างข้อสอบในส่วนการฟังนั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินกับระบบการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ ยังเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้เข้าสอบได้ลองทำตัวอย่างคำถามอีกด้วย

 

ลักษณะของคำถามทักษะการอ่านของข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท Academic จะเหมือนกับลักษณะของคำถามในข้อสอบ IELTS บนกระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้

  • Multiple Choice
  • Matching
  • Plan/Map/Diagram Labelling
  • Form Completion
  • Note Completion
  • Table Completion
  • Flow-chart Completion
  • Summary Completion
  • Sentence Completion
  • Short Answer Questions

ผู้เข้าสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะคำถามทักษะการฟังของข้อสอบ IELTS ที่นี่

ชุดตัวอย่างข้อสอบการฟังของข้อสอบ IELTS พร้อมเฉลยสำหรับตรวจคำตอบ

ในแต่ละชุดตัวอย่างข้อสอบ ผู้เข้าสอบจะมีเวลาอ่านโจทย์ก่อนที่จะได้ฟังบทสนทนา และจะมีเวลาในการตรวจสอบคำตอบของตัวเองหลังจบบทสนทนา

Sample Listening Multiple Choice (one answer)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Multiple Choice (more than one answer)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Matching
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Plan/Map/Diagram Labelling (Type A)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Plan/Map/Diagram Labelling (Type B)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Note Completion
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Short Answer Questions
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา