แบบฝึกหัด "การอ่าน" สำหรับ IELTS บนคอมพิวเตอร์


ทำความเข้าใจลักษณะข้อสอบการอ่านของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท Academic

 

ลักษณะของคำถามทักษะการอ่านของข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท Academic จะเหมือนกับลักษณะของคำถามในข้อสอบ IELTS บนกระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้

 • Multiple Choice
 • Identifying Information (True/False/Not Given)
 • Identifying a Writer’s Views/Claims (Yes/No/Not Given)
 • Matching Information
 • Matching Headings
 • Matching Features
 • Matching Sentence Endings
 • Sentence Completion
 • Summary Completion
 • Note Completion
 • Table Completion
 • Flow-chart Completion
 • Diagram Label Completion
 • Short Answer Questions

ลักษณะข้อสอบข้างต้นบางลักษณะอาจจะปรากฎอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งจากข้อสอบการอ่านทั้งสามส่วน

ผู้เข้าสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะคำถามทักษะการอ่านของข้อสอบ IELTS ประเภท Academic ที่นี่

ชุดตัวอย่างข้อสอบการอ่านของข้อสอบ IELTS ประเภท Academic พร้อมเฉลยสำหรับตรวจคำตอบ

Sample Academic Reading Multiple Choice (one answer)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Multiple Choice (more than one answer)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Identifying Information (True/False/Not Given)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Note Completion)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Matching Headings
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Summary Completion (selecting words from the text)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Summary Completion (selecting from a list of words or phrases)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Sentence Completion
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Flow-chart Completion (selecting words from the text)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย


ทำความเข้าใจลักษณะข้อสอบการอ่านของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท General Training

 

Sample General Training Reading - Matching Information
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample General Training Reading – True/False/Not given
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample General Training Reading - Note Completion
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample General Training Reading - Sentence Completion
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย