แบบฝึกหัด "การเขียน" สำหรับ IELTS บนคอมพิวเตอร์


ทำความเข้าใจลักษณะข้อสอบการเขียนของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท Academic

 

ลักษณะของคำถามทักษะการเขียนของข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท Academic จะเหมือนกับลักษณะของคำถามในข้อสอบ IELTS บนกระดาษ ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับ กราฟ ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพที่มีให้ โดยจะเป็นคำถามในลักษณะให้เขียนสรุปหรืออธิบายข้อมูลที่ให้มา คำถามอาจจะให้อธิบายและแจกแจงข้อมูล อธิบายขั้นตอนของกระบวนการ ลักษณะความเป็นไปของสิ่งที่ให้มา หรืออธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในโจทย์
  • ส่วนที่ 2 เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง ข้อโต้แย้งหรือปัญหาที่กำหนดไว้ในโจทย์

ผู้เข้าสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะคำถามทักษะการเขียนของข้อสอบ IELTS ประเภท Academic ที่นี่

ชุดตัวอย่างข้อสอบการเขียนของข้อสอบ IELTS ประเภท Academic พร้อมเฉลยสำหรับตรวจคำตอบ

Sample Academic Writing – Part 1
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
Download sample candidate writing scripts & examiner comments

Sample Academic Writing – Part 2
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
Download sample candidate writing scripts & examiner comments


ทำความเข้าใจลักษณะข้อสอบการเขียนของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท General Training

 

Sample General Training Writing – Part 1
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
Download sample candidate writing scripts & examiner comments

Sample General Training Writing – Part 2
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
Download sample candidate writing scripts & examiner comments