Your IELTS, your Choice

 • รับผลสอบได้อย่างเร็วที่สุดด้วยเวลาเพียง 5 วันทำการ
 • เปิดวันสอบมากขึ้น ทางเลือกมากขึ้น
 • สอบจบได้ภายในวันเดียว

สมัครสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว!

แห่งแรกในประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชีย

IDP Thailand ได้ทำการเปิดรับสามารถสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชียวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นี้ อย่างไรก็ตามหากผู้เข้าสอบสะดวกสอบ IELTS แบบกระดาษตามเดิม ก็ยังสามารถสมัครสอบได้ตามปกติ สำหรับการสอบบนคอมพิวเตอร์ทางศูนย์สอบจะมีการจัดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดเฉพาะเท่านั้น โดยจะปิดรับสมัครก่อนวันสอบ 4 วัน หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม

ข้อแตกต่าง

ถ้าผู้เข้าสอบเลือกสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าสอบต้องทำข้อสอบทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบนคอมพิวเตอร์ แต่การสอบพูดยังเป็นการสอบแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบเหมือนเดิม เพราะเราเชื่อว่าการสอบแบบตัวต่อตัวเป็นการทดสอบทักษะการพูดที่ดีที่สุด และคล้ายกับการสนทนาที่ใช้ในชีวิตจริง

ในด้านอื่นๆ ของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์จะเหมือนกับการสอบ IELTS บนกระดาษทั้งหมด

ผลการสอบของ IELTS บนคอมพิวเตอร์จะออกหลังจากสอบภายใน 5-7 วัน

ผลการสอบของ IELTS แบบ UKVI บนคอมพิวเตอร์จะออกหลังจากสอบ 13 วัน

ข้อที่เหมือนกัน

 • เนื้อหา
 • เวลาที่ใช้ในการสอบ
 • ลักษณะของคำถาม
 • การให้คะแนน
 • ข้อตกลงด้านความปลอดภัย
 • การสอบพูดแบบตัวต่อตัว

 

ความคิดเห็นของคนที่สอบ IELTS Academic บนคอมพิวเตอร์

 

ความคิดเห็นของคนที่สอบ IELTS General Training บนคอมพิวเตอร์

 

สอบ Speaking แบบตัวต่อตัวเหมือนเดิม

 

ทำความรู้จักกับการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

ดูวีดิโอแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมตัวในการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

 

ก่อนที่จะไปสอบ ผู้เข้าสอบควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าสอบสามารถทำความเข้าใจระบบการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ได้โดยด้วยการฝึกทำตัวอย่างข้อสอบทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน

แบบฝึกหัดสำหรับข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

Listening Tests
Academic Reading & Writing Tests
General Training Reading & Writing Tests

ก่อนจะทำการสมัครสอบ อย่าลืมฝึกฝนตัวเองให้คุ้นเคยกับการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการสอบ ดังนั้นเราจึงได้เตรียมแบบฝึกหัดการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์สำหรับคุณในส่วนของการฟัง การอ่าน และการเขียน

แบบฝึกหัดการฟังของข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

การทำตัวอย่างข้อสอบในส่วนการฟังนั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินกับระบบการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ ยังเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้เข้าสอบได้ลองทำตัวอย่างคำถามอีกด้วย

ทำความเข้าใจลักษณะข้อสอบการฟังของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

 

ลักษณะของคำถามทักษะการอ่านของข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท Academic จะเหมือนกับลักษณะของคำถามในข้อสอบ IELTS บนกระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้

 • Multiple Choice
 • Matching
 • Plan/Map/Diagram Labelling
 • Form Completion
 • Note Completion
 • Table Completion
 • Flow-chart Completion
 • Summary Completion
 • Sentence Completion
 • Short Answer Questions

ผู้เข้าสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะคำถามทักษะการฟังของข้อสอบ IELTS ที่นี่

ชุดตัวอย่างข้อสอบการฟังของข้อสอบ IELTS พร้อมเฉลยสำหรับตรวจคำตอบ

ในแต่ละชุดตัวอย่างข้อสอบ ผู้เข้าสอบจะมีเวลาอ่านโจทย์ก่อนที่จะได้ฟังบทสนทนา และจะมีเวลาในการตรวจสอบคำตอบของตัวเองหลังจบบทสนทนา

Sample Listening Multiple Choice (one answer)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Multiple Choice (more than one answer)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Matching
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Plan/Map/Diagram Labelling (Type A)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Plan/Map/Diagram Labelling (Type B)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Note Completion
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

Sample Listening Short Answer Questions
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย
ดาวน์โหลดไฟล์ถอดเสียงบทสนทนา

แบบฝึกหัดการอ่านและการเขียนของข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ สำหรับการศึกษาต่อ (Academic Modules)

การทำตัวอย่างข้อสอบในส่วนการอ่านและการเขียนนั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินกับระบบการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ ประเภท Academic ยังเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้เข้าสอบได้ลองทำตัวอย่างคำถามอีกด้วย

ทำความเข้าใจลักษณะข้อสอบการอ่านของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท Academic

 

ลักษณะของคำถามทักษะการอ่านของข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท Academic จะเหมือนกับลักษณะของคำถามในข้อสอบ IELTS บนกระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้

 • Multiple Choice
 • Identifying Information (True/False/Not Given)
 • Identifying a Writer’s Views/Claims (Yes/No/Not Given)
 • Matching Information
 • Matching Headings
 • Matching Features
 • Matching Sentence Endings
 • Sentence Completion
 • Summary Completion
 • Note Completion
 • Table Completion
 • Flow-chart Completion
 • Diagram Label Completion
 • Short Answer Questions

ลักษณะข้อสอบข้างต้นบางลักษณะอาจจะปรากฎอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งจากข้อสอบการอ่านทั้งสามส่วน

ผู้เข้าสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะคำถามทักษะการอ่านของข้อสอบ IELTS ประเภท Academic ที่นี่

ชุดตัวอย่างข้อสอบการอ่านของข้อสอบ IELTS ประเภท Academic พร้อมเฉลยสำหรับตรวจคำตอบ

Sample Academic Reading Multiple Choice (one answer)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Multiple Choice (more than one answer)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Identifying Information (True/False/Not Given)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Note Completion)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Matching Headings
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Summary Completion (selecting words from the text)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Summary Completion (selecting from a list of words or phrases)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Sentence Completion
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample Academic Reading Flow-chart Completion (selecting words from the text)
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

ทำความเข้าใจลักษณะข้อสอบการเขียนของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท Academic

 

ลักษณะของคำถามทักษะการเขียนของข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท Academic จะเหมือนกับลักษณะของคำถามในข้อสอบ IELTS บนกระดาษ ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับ กราฟ ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพที่มีให้ โดยจะเป็นคำถามในลักษณะให้เขียนสรุปหรืออธิบายข้อมูลที่ให้มา คำถามอาจจะให้อธิบายและแจกแจงข้อมูล อธิบายขั้นตอนของกระบวนการ ลักษณะความเป็นไปของสิ่งที่ให้มา หรืออธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในโจทย์
 • ส่วนที่ 2 เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง ข้อโต้แย้งหรือปัญหาที่กำหนดไว้ในโจทย์

ผู้เข้าสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะคำถามทักษะการเขียนของข้อสอบ IELTS ประเภท Academic ที่นี่

ชุดตัวอย่างข้อสอบการเขียนของข้อสอบ IELTS ประเภท Academic พร้อมเฉลยสำหรับตรวจคำตอบ

Sample Academic Writing – Part 1
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
Download sample candidate writing scripts & examiner comments

Sample Academic Writing – Part 2
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
Download sample candidate writing scripts & examiner comments

แบบฝึกหัดการอ่านและการเขียนของข้อสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ใช้เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)

การทำตัวอย่างข้อสอบในส่วนการอ่านและการเขียนนั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้เข้าสอบคุ้นชินกับระบบการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ General Training ยังเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้เข้าสอบได้ลองทำตัวอย่างคำถามอีกด้วย

ทำความเข้าใจลักษณะข้อสอบการอ่านของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท General Training

 

Sample General Training Reading - Matching Information
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample General Training Reading – True/False/Not given
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample General Training Reading - Note Completion
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

Sample General Training Reading - Sentence Completion
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
ดาวน์โหลดเฉลย

ทำความเข้าใจลักษณะข้อสอบการเขียนของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ประเภท General Training

 

Sample General Training Writing – Part 1
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
Download sample candidate writing scripts & examiner comments

Sample General Training Writing – Part 2
เริ่มทำตัวอย่างข้อสอบ - กด "My details are correct" บนหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ
Download sample candidate writing scripts & examiner comments