สอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์


 

ทำไมต้องสอบ IELTS กับ IDP ?

IDP Thailand ได้ทำการเปิดรับสามารถสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชียวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นี้ อย่างไรก็ตามหากผู้เข้าสอบสะดวกสอบ IELTS แบบกระดาษตามเดิม ก็ยังสามารถสมัครสอบได้ตามปกติ สำหรับการสอบบนคอมพิวเตอร์ทางศูนย์สอบจะมีการจัดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดเฉพาะเท่านั้น โดยจะปิดรับสมัครก่อนวันสอบ 4 วัน หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม

IELTS บนคอมพิวเตอร์และ IELTS บนกระดาษ ต่างกันอย่างไร?

ถ้าผู้เข้าสอบเลือกสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าสอบต้องทำข้อสอบทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบนคอมพิวเตอร์ แต่การสอบพูดยังเป็นการสอบแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบเหมือนเดิม เพราะเราเชื่อว่าการสอบแบบตัวต่อตัวเป็นการทดสอบทักษะการพูดที่ดีที่สุด และคล้ายกับการสนทนาที่ใช้ในชีวิตจริง

ในด้านอื่นๆ ของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์จะเหมือนกับการสอบ IELTS บนกระดาษทั้งหมด

สอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ดีกว่าอย่างไร ?

หลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อการสอบ IELTS บนกระดาษและการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์นั้น มีมาตรฐานข้อสอบที่เหมือนกันแล้ว การสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์จะดีกว่าการสอบ IELTS บนกระดาษอย่างไร ?

  • สามารถรับผลสอบได้เร็วกว่าการสอบ IELTS บนกระดาษ โดยสามารถรับได้หลังจากวันสอบเพียง 5 วัน (จากปกติ 13 วัน)
  • แก้ไขคำตอบได้รวดเร็วและง่ายดายด้วยการพิมพ์
  • มีระบบนับจำนวนคำอัตโนมัติ
  • สามารถปรับขนาดตัวอักษรและเปลี่ยนสีพื้นหลัง ให้อ่านง่ายขึ้นได้

ทำความรู้จักกับ IELTS บนคอมพิวเตอร์

IELTS บนคอมพิวเตอร์ดียังไง?

 

ดูวีดิโอแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมตัวในการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

 

เหตุผลที่คนทั่วโลกเปลี่ยนมาสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

 

เดินทางไปสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆ

 

 

แบบฝึกหัดสำหรับ IELTS บนคอมพิวเตอร์