สอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์


 

ทำไมต้องสอบ IELTS กับ IDP ?

IDP Thailand ได้ทำการเปิดรับสามารถสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชียวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นี้ อย่างไรก็ตามหากผู้เข้าสอบสะดวกสอบ IELTS แบบกระดาษตามเดิม ก็ยังสามารถสมัครสอบได้ตามปกติ สำหรับการสอบบนคอมพิวเตอร์ทางศูนย์สอบจะมีการจัดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดเฉพาะเท่านั้น โดยจะปิดรับสมัครก่อนวันสอบ 4 วัน หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม

IELTS บนคอมพิวเตอร์และ IELTS บนกระดาษ ต่างกันอย่างไร?

ถ้าผู้เข้าสอบเลือกสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าสอบต้องทำข้อสอบทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบนคอมพิวเตอร์ แต่การสอบพูดยังเป็นการสอบแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบเหมือนเดิม เพราะเราเชื่อว่าการสอบแบบตัวต่อตัวเป็นการทดสอบทักษะการพูดที่ดีที่สุด และคล้ายกับการสนทนาที่ใช้ในชีวิตจริง

ในด้านอื่นๆ ของการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์จะเหมือนกับการสอบ IELTS บนกระดาษทั้งหมด

สอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์ ดีกว่าอย่างไร ?

หลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อการสอบ IELTS บนกระดาษและการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์นั้น มีมาตรฐานข้อสอบที่เหมือนกันแล้ว การสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์จะดีกว่าการสอบ IELTS บนกระดาษอย่างไร ?

  • สามารถรับผลสอบได้เร็วกว่าการสอบ IELTS บนกระดาษ โดยสามารถรับได้หลังจากวันสอบเพียง 5 วัน (จากปกติ 13 วัน)
  • แก้ไขคำตอบได้รวดเร็วและง่ายดายด้วยการพิมพ์
  • มีระบบนับจำนวนคำอัตโนมัติ
  • สามารถปรับขนาดตัวอักษรและเปลี่ยนสีพื้นหลัง ให้อ่านง่ายขึ้นได้

ทำความรู้จักกับ IELTS บนคอมพิวเตอร์

IELTS บนคอมพิวเตอร์ดียังไง?

 

ดูวีดิโอแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมตัวในการสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

 

Results now in 3-5 days!

 

เหตุผลที่คนทั่วโลกเปลี่ยนมาสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์

 

เดินทางไปสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆ

 

 

แบบฝึกหัดสำหรับ IELTS บนคอมพิวเตอร์

 

ทดลองสอบ IELTS on computer ที่ศูนย์สอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ ที่ IDP

IELTS Computer Lab ที่ IDP เปิดบริการให้น้องๆ ลงทะเบียนเข้ามาทดลองสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์, และโปรแกรมที่ใช้สอบในห้องสอบจริง

ช่วยสร้างความคุ้นเคย และเพิ่มความมั่นใจในวันสอบ

สนใจลงทะเบียนเลย!