คำถามที่พบบ่อยสำหรับ - IELTS Life Skills

ฉันควรสอบ IELTS Life Skills แบบไหน ?

IELTS Life Skills A1
ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการฟัง เพื่อใช้สมัครวีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส และครอบครัว แห่งสหราชอาณาจักร

IELTS Life Skills B1
ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบได้จาก www.gov.uk/check-uk-visa