คำถามที่พบบ่อยสำหรับ - IELTS Life Skills

การสอบ IELTS Life Skill สอบอะไรบ้าง ?

ผู้สอบจะเข้าทดสอบกับอาจารย์ และผู้สอบอีกท่านหนึ่ง โดยผู้สอบทั้งสองคนจะต้องแสดงความสามารถในด้านสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง และการพูด

ทำไม IELTS Life Skill ถึงสอบแค่ พูดกับฟังเท่านั้น ?

การทดสอบนี้ได้รับการออกแบบมาให้ตรงตามจุดประสงค์ของกองการวีซ่าและสำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ตามประเภทของวีซ่า ซึ่งผู้สอบต้องแสดงความสามารถเฉพาะทางด้านการพูดและฟังเท่านั้น

IELTS Life Skill ใช้เวลาในการสอบนานแต่ไหน ?

การสอบจะใช้เวลาสั้นๆ ซึ่งระยะเวลาเป็นไปตามระดับของการสอบ
IELTS Life Skill - A1 ใช้ระนะเวลาในการสอบ 16-18 นาที
IELTS Life Skill - B1 ใช้ระยะเวลาในการสอบ 22 นาที

มีการหยุดพักระหว่างการสอบหรือไม่ ?

ไม่มีค่ะ เพราะผู้สอบจะต้องสอบพูดและฟังไปพร้อมๆ กันภายในเวลาที่กำหนดจนแล้วเสร็จ

หลักเกณฑ์การประเมินของ IELTS Skill คือ ?

อาจารย์ผู้สอบจะทำการความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการพูดและทักษะการฟังของผู้สอบตามหัวข้อต่อไปนี้

  • การรับข้อมูล
  • การถ่ายทอดข้อมูล
  • การสนทนาเพื่อการสื่อสาร
  • การโต้ตอบไปมา

ทักษะการสื่อสารของคู่สนทนาของคุณจะไม่มีผลใดๆ ต่อการให้คะแนนและประเมินความสามารถของคุณ

ต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องการเข้าสอบ IELTS Life Skill ?

เรากำลังจัดเตรียมตัวอย่างข้อสอบให้ผู้สอบเข้าไปศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทาง Website ของเราในเร็วๆ นี้

เราจะได้รับผลสอบตัวจริงกี่ชุด ?

ผู้สอบจะได้รับผลสอบตัวจริงเพียง 1 ชุดเท่านั้น

ต้องรอผลสอบนานแค่ไหน หลังจากสอบเสร็จแล้ว ?

ผลสอบจะประกาศภายใน 6 วันหลังจากวันที่สอบ