คำถามที่พบบ่อยสำหรับ - IELTS Regular

ฉันควรจะสอบแบบใดระหว่าง IELTS Academic และ IELTS General Training ?

การทดสอบแบบ Academic เหมาะสำหรับผู้สมัครที่วางแผนจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการทอสอบแบบ General Training เหมาะสำหรับผู้สมัครที่วางแผนจะเข้ารับการฝึกอบรมหรือการทำงานรวมทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการขอวีซ่าเข้าเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้งให้ศูนย์สอบทราบเกี่ยวกับรูปแบบการทดสอบที่ต้องการ

ฉันต้องทดสอบแบบ IELTS Academic ใช้หรือไม่ ?

IELTS Academic ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่วางแผนจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นการประเมินว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ

คุณสามารถทดสอบแบบ IELTS Academic ได้หากต้องการ:

  • เรียนหรือฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี
  • เรียนหรือฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในระดับปริญญาโท
  • เข้าร่วมสมาคมวิชาชีพ
  • การจดทะเบียนในองค์กรวิชาชีพ (เช่นการแพทย์ การพยาบาล การบัญชีและวิศวกรรม)

ฉันต้องทดสอบแบบ IELTS General Training ใช้หรือไม่ ?

IELTS General Training เป็นการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในบริบทในชีวิตประจำวัน

คุณสามารถทดสอบแบบ IELTS General Training ได้หากต้องการ:

  • เข้าศึกษาหรือฝึกอบรมในระดับมัธยมศึกษา
  • เรียนหรือฝึกงานในวิทยาลัยหรือศูนย์ฝึกอบรมที่อยู่ใต้ระดับปริญญา
  • ย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก