คำถามที่พบบ่อยสำหรับ - IELTS Regular

ผลสอบ IELTS ของ IDP ใช้ได้ที่สหราชอาณาจักรหรือไม่ ?

ผลสอบ IELTS ของ IDP เป็นที่ยอมรับจากทุกสถานบันการศึกษาทุกประเทศทั่วโลก ที่ต้องการผลสอบ IELTS ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเรื่องนี้ส่งคำถามของคุณมาที่ ielts.thailand@idp.com เรายินดีตอบทุกคำถามค่ะ

การสอบ IELTS มีการจำกัดอายุผู้สอบหรือไม่ ?

เราไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการสอบ IELTS ทุกช่วงวัยสามารถเข้าสอบได้ แต่ช่วงอายุที่เราแนะนำและเป็นช่วงอายุที่มีความพร้อมในการเข้าสอบ IELTS นั้นไม่ควรต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์

จะทำอย่างไรหากไปสอบไม่ทันหรือขาดสอบ ?

กรณีที่ไปถึงสถานที่สอบสายกว่าเวลาที่กำหนด ผู้สอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ และจะไม่ได้รับเงินคืนแต่อย่างใด

กรณีขาดสอบเพราะป่วย สามารถยื่นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาลบาล (เท่านั้น) กับเจ้าหน้าที่ IELTS ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันสอบ และสามารถใช้สิทธิ์เลื่อน หรือยกเลิกสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

กรณีเลื่อนสอบ : เสียค่าธรรมเนียม 800 บาท และจะเลื่อนสอบเป็นรอบสอบถัดไปที่ว่างอยู่เท่านั้น
กรณียกเลิกสอบ : เสียค่าธรรมเนียม 1,500 บาท และจะได้รับเงินค่าสอบคืนภายใน 1 เดือน

ผลสอบมีอายุนานเท่าไร ?

ผลสอบ IELTS มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ

ต้องรอนานแค่ไหนถึงจะประกาศผลสอบ ?

ผลสอบจะประกาศภายใน 13 วันหลังจากวันสอบ สามารถเข้าไปรับด้วยตัวเองได้ที่ IDP Silom หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงเพื่อรับผลสอบคือ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ หนังสือเดินทางตัวจริงเท่านั้น เอกสารอื่นๆ อาทิ ใบขับขี่ หรือ บัตรข้าราชการ ไม่สามารถใช้แทนได้

สำหรับผู้สอบที่ยื่นคำร้องให้ส่งผลสอบทางไปรษณีย์เราจะส่งแบบ EMS ให้สำหรับการฝากส่งภายในประเทศ และจะได้รับหลังจากวันสอบ 18 วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไปรษณีย์)

หากต้องการให้บุคคลอื่นไปรับผลสอบแทนได้หรือไม่ ?

หากไม่สะดวกมารับผลสอบด้วยตัวเองและต้องการให้บุคคลอื่นหรือผู้ปกครองมารับผลสอบแทนนั้น จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ แนบมากับสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่มีการรับรองสำเนาจากเจ้าของผลสอบเรียบร้อยแล้ว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ IELTS และบุคคลที่รับมอบอำนาจมาจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงของตัวเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ IELTS ด้วย เอกสารอื่นๆ อาทิ ใบขับขี่ หรือ บัตรข้าราชการ ไม่สามารถใช้แทนได้

หากมีข้อเสนอแนะ หรือติชม เกี่ยวกับการสอบจะทำอย่างไร ?

หากคุณมีข้อเสอนแนะหรือคำติชม ในวันที่สอบ สามารถขอแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ IELTS ณ สถานที่สอบหรือที่ IDP สีลมได้เลย เราจะติดต่อกลับไปภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับแบบฟอร์มจากคุณ