คำถามที่พบบ่อยสำหรับ - IELTS for UKVI

เราสอบ IELTS หรือ IELTS Life Skills ได้เมื่อไรบ้าง ?

ผู้สอบสามารถตรวจสอบวันที่เปิดสอบ IELTS หรือ IELTS Life Skills ได้ที่ตารางสอบ IELTS เนื่องจากความถี่ในการเปิดสอบของแต่ละศูนย์จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และหากต้องการสมัครสอบ IELTS สามารถสมัครสอบได้ที่ my.ieltsessentials.com/

การสอบ IELTS หรือ IELTS Life Skills ซ้ำอีกครั้ง จำเป็นต้องเว้นช่วงหรือไม่ ?

คุณสามารถลงสอบซ้ำอีกกี่ครั้งก็ได้เท่าที่ต้องการ โดยไม่ต้องเว้นระยะในการสอบ
สำหรับผู้สอบ IELTS Life Skills หากเคยสอบและผลสอบผ่านแล้วจะสอบซ้ำในระดับเดิมอีกไม่ได้ โดยจะสอบใหม่ได้หลังจากที่ผลสอบหมดอายุแล้ว (ผลสอบ IELTS มีอายุ 2 ปี)

การสอบ IELTS แบบธรรมดาแตกต่างจาก IELTS แบบ UKVI อย่างไร ?

ผลสอบตัวจริงจะแตกต่างกันเล็กน้อย โดยผลสอบตัวจริงของ IELTS แบบ UKVI จะมีการระบุว่าเป็นการสอบแบบ UKVI บนผลสอบ ส่วนในเรื่องของแนวข้อสอบ, รูปแบบการสอบ, ระดับความยาก-ง่ายของข้อสอบ และเกณฑ์การให้คะแนนยังเหมือนเดิม

ผลสอบ IELTS แบบ UKVI จะนำไปใช้ที่ประเทศอื่นๆ ได้หรือไม่ ?

ได้ค่ะ เพราะการสอบ IELTS เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายกว่า 9,000 องค์กร และสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วทุกมุมโลก