แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือการลงทะเบียนสมัครสอบ

คู่มือการลงทะเบียนสมัครสอบจะช่วยให้คุณเข้าใจถึง สิ่งที่ต้องทำและกระบวนการอื่นๆ ในระหว่างการสอบ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวบรวมไว้ในคู่มือทั้งหมด

ดาวน์โหลด


ข้อมูลสำหรับผู้สมัครสอบ

ดาวน์โหลด


Pay-In Slip

การชำระเงินแบบออฟไลน์ในประเทศไทย สามารถทำได้ผ่านการชำระเงินผ่านธนาคาร สามารถดาวน์โหลดใบ pay-in slip ที่ลิงค์ด้านล่างและทำการชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ ielts.payment@idp.com

(วิธีการชำระเงิน? .. Click)

ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มขอตรวจคะแนนใหม่

ใช้แบบฟอร์มนี้ถ้าคุณต้องการขอตรวจคะแนน IELTS ใหม่ และสำหรับขั้นตอนการตรวจคะแนนใหม่จะใช้เวลา ประมาณ 6 สัปดาห์และจะมีค่าธรรมเนียม 5,100 บาท

ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มขอผลสอบ IELTS เพิ่ม

ใช้แบบฟอร์มนี้ถ้าคุณต้องการให้ IDP ออกสำเนาผลการสอบ IELTS เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามสำเนาเพิ่มเติมต้องส่งโดยตรงจาก IDP ไปยังสถาบันการศึกษา / หน่วยงานรัฐบาล / องค์กรวิชาชีพเท่านั้น

ดาวน์โหลด

ขอผลสอบเพิ่มผ่านเว็บไซต์ - คลิกเลย!


แบบฟอร์มขอยกเลิกการสอบ IELTS และขอเลื่อนการสอบ IELTS

ใช้แบบฟอร์มนี้ถ้าคุณต้องการยกเลิกหรือเลื่อนสอบ IELTS

ดาวน์โหลด

ขอยกเลิกการสอบผ่านเว็บไซต์ - คลิกเลย!


แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

ใช้แบบฟอร์มนี้หากคุณต้องการให้บุคคลอื่นเข้ามารับผลสอบ IELTS แทน ต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมลายเซ็นกำกับ และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าลายเซ็นตรงกันทั้งหมด

ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มยินยอม

ดาวน์โหลด


ตารางสอบ IELTS 2019

ดาวน์โหลด


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ IELTS
โทร. 02 638 3111 ต่อ 111-112