ไอดีพีขอมอบสิทธิพิเศษ! แบบฝึกหัดข้อสอบ IELTS ฟรี!

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS ด้วยแบบฝึกหัดและตัวอย่างคำตอบฟรี! เพื่อให้คุณได้ใช้เวลาในการทบทวน และฝึกฝนเทคนิคการทำข้อสอบ

สิ่งที่คุณจะได้รับ:

  1. ได้ทำความรู้จักกับรูปแบบของการสอบ IELTS
  2. เรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์และคำสั่งคุณจะต้องทำ
  3. ฝึกฝนทำข้อสอบตามเวลาจริง
  4. ทบทวนคำตอบและเปรียบเทียบกับเฉลย

สิ่งสำคัญในการทำฝึกข้อสอบ คุณจำเป็นต้องทำข้อสอบในทักษะ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ทั้งหมดนี้ในภายในเวลา 3 ชั่วโมง ตามเวลาการทดสอบจริง โดยไม่มีการหยุดพักเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการสอบ

คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดข้อสอบ IELTS กระดาษคำตอบ และเฉลยตามลิงค์ด้านล่างนี้


ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดข้อสอบ IELTS