วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบ IELTS

ผู้สมัครสอบ IELTS กับ IDP สามารถดำเนินการชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้

 • 1. ผ่าน Counter Service ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  • ดาวน์โหลด Pay-In Slip
  • มี 3 ขั้นตอนง่ายๆในการชำระเงิน
   • เขียนชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ทุกตัวอักษรจะต้องเป็นแบบ CAPITAL (ตัวพิมพ์ใหญ่)
   • ใส่หมายเลขโทรศัพท์ (Ref.1) โปรดเขียนหมายเลขโทรศัพท์ / หมายเลขโทรศัพท์มือถือโดยไม่เว้นวรรค (ตัวอย่างเช่น 088625xxxx)
   • เขียนวันและสถานที่สอบ (Ref.2) โดยสถานที่สอบของ IDP จะแบ่งออกดังนี้
    • กรุงเทพฯ: 001
    • หาดใหญ่: 002
    • ขอนแก่น: 003
    • เชียงใหม่: 004

ตัวอย่าง:

  • สมัครสอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2015 ที่กรุงเทพฯ ให้เขียน 070215001
   (07 = วัน, 02 = เดือน, 15 ปี = และ 001 = กรุงเทพ)
  • สมัครสอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2015 ที่หาดใหญ่ ให้เขียน 070215002
  • สมัครสอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015 ที่จังหวัดขอนแก่น ให้เขียน 280215003
  • สมัครสอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เขียน 280215004

 • 2. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM (เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์)

  เลือก "ชำระค่าสินค้าและบริการ"

  • สำหรับ (Ref.1) โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณโดยไม่มีการเว้นวรรค (ตัวอย่างเช่น 088625xxxx)
  • สำหรับ (Ref.2) วันและสถานที่สอบ *โปรดใช้รหัสเดียวกันกับวิธีที่ 1

เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์ใบเสร็จรับเงิน "Pay-in Receipt" หรือใบสลิป ATM มาที่หมายเลข 02-231-0530 หรือส่งอีเมล์ไปที่ ielts.payment@idp.com