วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบ IELTS

ผู้สมัครสอบ IELTS กับ IDP สามารถดำเนินการชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้

 • 1. ผ่าน SCB EASY Application บนโทรศัพท์มือถือ
  • เลือกเมนู "ธุรกรรมของฉัน"


  • เข้าเมนูจ่ายบิล


  • เมื่อเข้ามาในเมนู "จ่ายบิล" คุณสามารถเลือกบัญชีที่ต้องการใช้เพื่อชำระบิลได้ ส่วนด้านล่าง ในหัวข้อ "เลือกบิล" จะแสดงรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยม


  • ค้นหาชื่อผู้ให้บริการ IDP


  • Ref.1 ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้สอบ (ตัวอย่างเช่น 0886256789)
   Ref.2 ใส่ตัวเลขวันสอบในรูปแบบ ddMMyyyy เป็นตัวเลขเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น 21012018)
   และใส่จำนวนเงินให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล" ก่อนทำการจ่ายบิล • 2. ชำระผ่านเครื่อง ATM
  • เลือกรายการ "เติมเงิน/ชาระเงิน/บาร์โค้ด"


  • เลือกรายการ "ชำระเงิน"


  • เลือกรายการ "ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ"


  • กรุณาเลือกบัญชีเดินสะพัด หรือ ออมทรัพย์ หรือ บัตรเครดิต


  • กรุณากดเลขที่บัญชีบริษัทที่ต้องการชำระ "1683004013"


  • กรุณากดหมายเลขอ้างอิง Reference No.
   "ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้สอบ (ตัวอย่างเช่น 0886256789)"


  • กรุณากดจานวนเงินที่ต้องการ


  • ตรวจสอบความถูกต้องบนหน้าจอ แล้วกดยืนยันการชำระเงิน


  • ชำระเงินเรียบร้อย


เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์ใบเสร็จรับเงิน "Pay-in Receipt" หรือใบสลิป ATM มาที่หมายเลข 02-231-0530 หรือส่งอีเมล์ไปที่ ielts.payment@idp.com