Virtual 1 on 1 Interview with TOP University in Australia

สัมภาษณ์ตรงตัวต่อตัวออนไลน์ กับ มหาวิทยาลัย Top โลกจากประเทศออสเตรเลีย

อยู่บ้าน ก็สามารถพูดคุยใกล้ชิดและส่วนตัวกับตัวแทนมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ทั้งมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight และ มหาวิทยาลัย Top 1% ของโลก รวมกว่า 10 แห่ง สอบถามทุกข้อมูลที่สงสัย เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนใครได้ง่ายๆ จากที่บ้าน สัมผัสประสบการณ์จริงเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้อยู่ที่บ้าน เลือกวันและเวลาได้ตามต้องการ จำนวนจำกัด! มหาวิทยาลัยละ 20 คนเท่านั้น

รายละเอียดมหาวิทยาลัย วันและเวลา

24 เมษายน 2563 10.00 น. - 12.00 น.
Queensland University of Technology
จำนวนที่ว่าง : 13

24 เมษายน 2563 12.00 น. - 14.00 น.
University of Adelaide
จำนวนที่ว่าง : 13

ลงทะเบียนที่นี่