ผลสอบ TRF (Test Report Form)

IELTS on Computer: 5-7 วัน
IELTS on Paper: 13 วัน


วิธีการรับผลสอบ

1. รับผลสอบด้วยตัวเอง

ผู้เข้าสอบสามารถรับผลสอบได้หลังจากวันสอบ 13 วัน เวลา 13:00 น.เป็นต้นไป

ที่ IDP Office, CP Tower สีลม ชั้น 4

เอกสารที่ใช้ในการรับผล
• บัตรประจำตัว หรือพาสปอร์ตตัวจริง กรณีรับผลสอบด้วยตัวเอง
• แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (ดาวน์โหลด) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น ในกรณีให้ผู้อื่นมารับผลแทน

2. จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์

ผลสอบจะถูกจัดส่งหลังจากวันสอบ 16 วัน
• จัดส่งภายในประเทศแบบ EMS ไม่เสียค่าใช้จ่าย
• จัดส่งต่างประเทศ แบบลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือแบบ UPS ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง (ขั้นต่ำ 750 บาท)

3. เช็คผลสอบออนไลน์

ผู้เข้าสอบสามารถเช็คผลสอบออนไลน์ได้ที่ลิ้งด้านล่าง โดยผลสอบออนไลน์จะประกาศ หลังจากวันสอบ 13 วัน เวลาประมาณ 15:00 – 16:00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผลสอบจะทยอย ออกภายใน 24 ชั่วโมง (ผู้เข้าสอบอาจไม่ทราบผลพร้อมกันทุกท่าน)

*ผลสอบออนไลน์จะสามารถเช็คได้ไม่เกิน 28 วัน หลังจากวันที่เข้าสอบ

4. บริการแจ้งผลสอบทาง SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
• การประกาศผลสอบออนไลน์และทาง SMS ไม่สามารถใช้อย่างเป็นทางการได้
• ผลสอบจะไม่มีการเปิดเผยทางโทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออีเมลไม่ว่ากรณีใดๆ
• ผู้เข้าสอบจะได้รับผลสอบตัวจริงเพียงฉบับเดียวเท่านั้น และไม่มีการออกผลสอบทดแทนในกรณีสูญหาย หรือกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เก็บรักษาไว้อย่างดีในสถานที่ปลอดภัย


การขอผลสอบเพิ่มเติม

หากผู้เข้าสอบต้องการขอผลสอบให้แก่องค์กร หรือสถาบันต่างๆเพิ่มเติม สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ สำเนาผลสอบแบบกระดาษ (HARD COPY) หรือสำเนาผลสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-COPY) ซึ่งสามารถดำเนินการโดยตัวท่านเองที่ศูนย์สอบ IELTS IDP หรือผ่านทางอีเมล พร้อมค่าบริการรวมค่าจัดส่ง EMS ภายในประเทศ 550 บาทต่อใบรายงานผลการสอบ 1 ใบ, ลงทะเบียนต่างประเทศ 650 บาท หรือจัดส่งแบบเร่งด่วน UPS ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง

อย่างไรก็ตามสำเนาเพิ่มเติมจะต้องถูกส่งโดยตรงจาก IDP ไปยังสถาบันทางการศึกษา, หน่วยงานราชการ หรือ องค์กรวิชาชีพเท่านั้น

*สำเนาผลสอบอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้บางสถาบันเท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่รับผลสอบอิเล็กทรอนิกส์

• ขอผลสอบเพิ่มเติมแบบกระดาษผ่านทางออนไลน์

• ขอผลสอบเพิ่มเติมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และดำเนินการผ่านทางอีเมลที่ ielts.payment@idp.com


การขอตรวจคะแนนใหม่

ผู้เข้าสอบสามารถดำเนินการรขอตรวจคะแนน IELTS ใหม่ได้ผ่านทางออนไลน์ โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่างก่อนดำเนินการยื่นคำร้องขอตรวจคะแนนใหม่

รายละเอียดสำคัญ

  • • การยื่นคำร้องขอตรวจคะแนนใหม่ จะต้องดำเนินการภายใน 6 สัปดาห์หลังการสอบ
  • • การตรวจสอบคะแนนใหม่จะเริ่มดำเนินการหลังจากผู้สอบชำระค่าธรรมเนียม 3,600 บาท
  • • ระหว่างดำเนินการขอตรวจคะแนนใหม่ ผลสอบจะถูกระงับและไม่สามารถใช้งานได้
  • • ผู้สอบสามารถขอตรวจคะแนนใหม่ได้ทุกพาร์ท
  • • หากคะแนนสอบของผู้สอบเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทใด ผู้สอบจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน และได้รับผลสอบฉบับใหม่

ระยะเวลาการดำเนินการ

การขอตรวจผลสอบใหม่ จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-21 วัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนพาร์ทที่ผู้สอบต้องการให้ตรวจผลคะแนนใหม่ หากผู้สอบไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 28 วัน โปรดติดต่อ ณ ศูนย์สอบของท่าน