ศูนย์สอบ IELTS มหาสารคาม

Seat Availability

DateAcademic TestGeneral Training TestStatus
22 May 2021Open
17 Jul 2021Open
30 Oct 2021Open