ตารางวันสอบ Regular IELTS (Computer-Delivered)

Seat Availability

Date Status
10 ธ.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
11 ธ.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
14 ธ.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
15 ธ.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
18 ธ.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
19 ธ.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
20 ธ.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
29 ธ.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
30 ธ.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
8 Jan 2019 เปิดรับสมัคร
9 Jan 2019 เปิดรับสมัคร
12 Jan 2019 เปิดรับสมัคร

 


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม