ตารางวันสอบ Regular IELTS (Computer-Delivered)

Seat Availability

DateStatus
30 Oct 2021Open
31 Oct 2021Open
01 Nov 2021Open
02 Nov 2021Open
03 Nov 2021Open
06 Nov 2021Open
07 Nov 2021Open
08 Nov 2021Open
09 Nov 2021Open
10 Nov 2021Open
11 Nov 2021Open
13 Nov 2021Open
14 Nov 2021Open
15 Nov 2021Open
16 Nov 2021Open
17 Nov 2021Open
18 Nov 2021Open
20 Nov 2021Open
21 Nov 2021Open
22 Nov 2021Open
23 Nov 2021Open
24 Nov 2021Open
25 Nov 2021Open
27 Nov 2021Open
28 Nov 2021Open
29 Nov 2021Open
30 Nov 2021Open
01 Dec 2021Open
02 Dec 2021Open
04 Dec 2021Open
05 Dec 2021Open
06 Dec 2021Open
07 Dec 2021Open
08 Dec 2021Open
09 Dec 2021Open
11 Dec 2021Open
12 Dec 2021Open
13 Dec 2021Open
14 Dec 2021Open
15 Dec 2021Open
16 Dec 2021Open
18 Dec 2021Open
19 Dec 2021Open
20 Dec 2021Open
21 Dec 2021Open
22 Dec 2021Open
23 Dec 2021Open
25 Dec 2021Open
26 Dec 2021Open
28 Dec 2021Open
29 Dec 2021Open