ตารางวันสอบ Regular IELTS (Computer-Delivered)

Seat Availability

DateStatus
12 May 2021Open
13 May 2021Open
15 May 2021Open
16 May 2021Open
17 May 2021Open
18 May 2021Open
19 May 2021Open
20 May 2021Open
22 May 2021Open
23 May 2021Open
24 May 2021Open
25 May 2021Open
26 May 2021Open
27 May 2021Open
29 May 2021Open
30 May 2021Open
31 May 2021Open