ตารางวันสอบ Regular IELTS (Computer-Delivered)

Seat Availability

DateStatus
07 Aug 2021Open
08 Aug 2021Open
09 Aug 2021Open
10 Aug 2021Open
11 Aug 2021Open
12 Aug 2021Open
14 Aug 2021Open
15 Aug 2021Open
16 Aug 2021Open
17 Aug 2021Open
18 Aug 2021Open
19 Aug 2021Open
21 Aug 2021Open
22 Aug 2021Open
23 Aug 2021Open
24 Aug 2021Open
25 Aug 2021Open
26 Aug 2021Open
28 Aug 2021Open
29 Aug 2021Open
30 Aug 2021Open
31 Aug 2021Open
01 Sep 2021Open
02 Sep 2021Open
04 Sep 2021Open
05 Sep 2021Open
06 Sep 2021Open
07 Sep 2021Open
08 Sep 2021Open
09 Sep 2021Open
11 Sep 2021Open
12 Sep 2021Open
13 Sep 2021Open
14 Sep 2021Open
15 Sep 2021Open
16 Sep 2021Open
18 Sep 2021Open
19 Sep 2021Open
20 Sep 2021Open
21 Sep 2021Open
22 Sep 2021Open
23 Sep 2021Open
25 Sep 2021Open
26 Sep 2021Open
27 Sep 2021Open
28 Sep 2021Open
29 Sep 2021Open
30 Sep 2021Open