ตารางวันสอบ Regular IELTS (Computer-Delivered)

Seat Availability

DateStatus
30 Nov 2020Open
01 Dec 2020Open
02 Dec 2020Open
03 Dec 2020Open
05 Dec 2020Open
06 Dec 2020Open
07 Dec 2020Open
08 Dec 2020Open
09 Dec 2020Open
10 Dec 2020Open
12 Dec 2020Open
13 Dec 2020Open
15 Dec 2020Open
16 Dec 2020Open
17 Dec 2020Open
19 Dec 2020Open
20 Dec 2020Open
21 Dec 2020Open
22 Dec 2020Open
23 Dec 2020Open
24 Dec 2020Open

 


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม