ตารางวันสอบ Regular IELTS (Computer-Delivered)

Seat Availability

Date Status
8 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
9 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
12 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
13 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
15 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
16 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
19 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
20 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
22 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
23 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
26 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
27 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
29 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
30 ม.ค. 2019 เปิดรับสมัคร

 


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม