ตารางวันสอบ Regular IELTS (Computer-Delivered)

Seat Availability

DateStatus
26 Sep 2020Open
27 Sep 2020Open
28 Sep 2020Open
29 Sep 2020Open
30 Sep 2020Open
01 Oct 2020Open
03 Oct 2020Open
04 Oct 2020Open
05 Oct 2020Open
06 Oct 2020Open
07 Oct 2020Open
08 Oct 2020Open
10 Oct 2020Open
11 Oct 2020Open
12 Oct 2020Open
13 Oct 2020Open
14 Oct 2020Open
15 Oct 2020Open
17 Oct 2020Open
18 Oct 2020Open
19 Oct 2020Open
20 Oct 2020Open
21 Oct 2020Open
22 Oct 2020Open
24 Oct 2020Open
25 Oct 2020Open
26 Oct 2020Open
27 Oct 2020Open
28 Oct 2020Open
29 Oct 2020Open
31 Oct 2020Open
01 Nov 2020Open
02 Nov 2020Open
03 Nov 2020Open
04 Nov 2020Open
05 Nov 2020Open
07 Nov 2020Open
08 Nov 2020Open
09 Nov 2020Open
10 Nov 2020Open
11 Nov 2020Open
12 Nov 2020Open
14 Nov 2020Open
15 Nov 2020Open
16 Nov 2020Open
17 Nov 2020Open
18 Nov 2020Open
19 Nov 2020Open
21 Nov 2020Open
22 Nov 2020Open
23 Nov 2020Open
24 Nov 2020Open
25 Nov 2020Open
26 Nov 2020Open
28 Nov 2020Open
29 Nov 2020Open
30 Nov 2020Open
01 Dec 2020Open
02 Dec 2020Open
03 Dec 2020Open
05 Dec 2020Open
06 Dec 2020Open
07 Dec 2020Open
08 Dec 2020Open
09 Dec 2020Open
12 Dec 2020Open

 


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม