ตารางวันสอบ Regular IELTS (Computer-Delivered)

Seat Availability

DateStatus
18 Jul 2020Open
19 Jul 2020Open
20 Jul 2020Open
21 Jul 2020Open
22 Jul 2020Open
23 Jul 2020Open
25 Jul 2020Open
26 Jul 2020Open
27 Jul 2020Open
29 Jul 2020Open
30 Jul 2020Open
01 Aug 2020Open
02 Aug 2020Open
03 Aug 2020Open
04 Aug 2020Open
05 Aug 2020Open
06 Aug 2020Open
08 Aug 2020Open
09 Aug 2020Open
10 Aug 2020Open
11 Aug 2020Open
12 Aug 2020Open
13 Aug 2020Open
15 Aug 2020Open
16 Aug 2020Open
17 Aug 2020Open
18 Aug 2020Open
19 Aug 2020Open
20 Aug 2020Open
22 Aug 2020Open
23 Aug 2020Open
24 Aug 2020Open
25 Aug 2020Open
26 Aug 2020Open
27 Aug 2020Open
29 Aug 2020Open
30 Aug 2020Open
31 Aug 2020Open

 


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม