ตารางวันสอบ Regular IELTS (Computer-Delivered)

Seat Availability

Date Status
14 July 2019 Open
15 July 2019 Open
17 July 2019 Open
19 July 2019 Open
20 July 2019 Open
21 July 2019 Open
22 July 2019 Open
23 July 2019 Open
24 July 2019 Open
25 July 2019 Open
26 July 2019 Open
27 July 2019 Open
28 July 2019 Open
30 July 2019 Open
31 July 2019 Open

 


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม