ตารางวันสอบ Regular IELTS (Computer-Delivered)

Seat Availability

Date Status
19 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
20 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
21 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
22 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
24 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
25 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
26 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
27 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
28 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
29 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
30 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร
31 พ.ค. 2019 เปิดรับสมัคร

 


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม