ตารางวันสอบ IELTS Regular

Seat Availability

DateAcademic TestGeneral Training TestStatus
18 Jul 2019เปิดรับสมัคร
20 Jul 2019เปิดรับสมัคร
27 Jul 2019เปิดรับสมัคร
01 Aug 2019เปิดรับสมัคร
10 Aug 2019เปิดรับสมัคร
17 Aug 2019เปิดรับสมัคร
24 Aug 2019เปิดรับสมัคร
07 Sep 2019เปิดรับสมัคร
12 Sep 2019เปิดรับสมัคร
14 Sep 2019เปิดรับสมัคร
28 Sep 2019เปิดรับสมัคร
10 Oct 2019เปิดรับสมัคร
12 Oct 2019เปิดรับสมัคร
19 Oct 2019เปิดรับสมัคร
26 Oct 2019เปิดรับสมัคร
02 Nov 2019เปิดรับสมัคร
07 Nov 2019เปิดรับสมัคร
16 Nov 2019เปิดรับสมัคร
23 Nov 2019เปิดรับสมัคร
30 Nov 2019เปิดรับสมัคร
07 Dec 2019เปิดรับสมัคร
12 Dec 2019เปิดรับสมัคร
14 Dec 2019เปิดรับสมัคร

IELTS Regular Test Schedule - 2019

2019 BKK CM KK HY NR
  Thu Sat Sat Sat Sat Sat
January 17 5*, 12, 19* 5*, 12 12, 19* 19* 5*
February 14* 2, 9*, 23 9*, 23 9*, 23 2 2
March 14 2*, 9, 23* 2*, 23* 9, 23* 2*  
April 25 6*, 13, 27* 6*, 27* 13, 27* 6*  
May 23* 4, 11*, 18 11*, 18 11*, 18 4 4
June 13 1*, 22, 29* 1*, 29* 1*, 22 29* 29*
July 18 6*, 20, 27* 6*, 27* 6*, 27* 27*  
August 1* 10, 17*, 24 10, 24 17*, 24 17*  
September 12 7*, 14, 28* 7*, 14 7*, 28* 28*  
October 10 12*, 19, 26* 12*, 19 19 26* 26*
November 7* 2, 16, 23*, 30 2, 23* 2, 23* 16  
December 12 7*, 14* 7*, 14* 7* 14*  

สำหรับ (*) มีสอบทั้ง Academic และ General Training
ส่วน สีส้ม คือวันพฤหัสบดีที่จัดสอบ IELTS


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม