ตารางวันสอบ IELTS Regular

Seat Availability

DateAcademic TestGeneral Training TestStatus
03 Dec 2020เปิดรับสมัคร
05 Dec 2020เปิดรับสมัคร
12 Dec 2020เปิดรับสมัคร
19 Dec 2020เปิดรับสมัคร
09 Jan 2021เปิดรับสมัคร
16 Jan 2021เปิดรับสมัคร
21 Jan 2021เปิดรับสมัคร
23 Jan 2021เปิดรับสมัคร
06 Feb 2021เปิดรับสมัคร
20 Feb 2021เปิดรับสมัคร
25 Feb 2021เปิดรับสมัคร
27 Feb 2021เปิดรับสมัคร
04 Mar 2021เปิดรับสมัคร
13 Mar 2021เปิดรับสมัคร
20 Mar 2021เปิดรับสมัคร
27 Mar 2021เปิดรับสมัคร
10 Apr 2021เปิดรับสมัคร
17 Apr 2021เปิดรับสมัคร
24 Apr 2021เปิดรับสมัคร
29 Apr 2021เปิดรับสมัคร

IELTS Regular Test Schedule - 2020

2020 BKK CM KK HY NR
  Thu Sat Sat Sat Sat Sat
January 16 4, 11*, 18* 4, 18* 4, 11* 11*
February 13* 1*, 8, 22 1*, 22 1*, 22 22
March 5 7*, 14, 21* 7*, 21* 7*, 21* 21* 14*
April 30 4*, 11, 18* 4*, 18* 4*, 18* 18*  
May 21* 9, 16, 30* 9, 16 9, 30* 30*
June 18 6, 13*, 20* 6, 20* 6, 20* 20* 13*
July 2 11*, 18, 25* 11*, 25* 11*, 18 25*  
August 6 8*, 22*, 29 8*, 22* 8*, 29 22*  
September 17 5, 12*, 26* 5, 26* 12*, 26* 26* 5
October 15 10, 24*, 31* 10, 24* 10, 31* 31*
November 12* 7, 21*, 28 7, 21* 7, 21* 21*  
December 3 5*, 12, 19* 5*, 12 12, 19* 19*  

สำหรับ (*) มีสอบทั้ง Academic และ General Training
ส่วน สีส้ม คือวันพฤหัสบดีที่จัดสอบ IELTS


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม