ตารางวันสอบ IELTS Regular

Seat Availability

DateAcademic TestGeneral Training TestStatus
18 Jul 2020เปิดรับสมัคร
23 Jul 2020เปิดรับสมัคร
25 Jul 2020เปิดรับสมัคร
30 Jul 2020เปิดรับสมัคร
01 Aug 2020เปิดรับสมัคร
06 Aug 2020เปิดรับสมัคร
08 Aug 2020เปิดรับสมัคร
15 Aug 2020เปิดรับสมัคร
22 Aug 2020เปิดรับสมัคร
29 Aug 2020เปิดรับสมัคร
05 Sep 2020เปิดรับสมัคร
12 Sep 2020เปิดรับสมัคร
17 Sep 2020เปิดรับสมัคร
26 Sep 2020เปิดรับสมัคร
10 Oct 2020เปิดรับสมัคร
15 Oct 2020เปิดรับสมัคร
24 Oct 2020เปิดรับสมัคร
31 Oct 2020เปิดรับสมัคร

IELTS Regular Test Schedule - 2020

2020 BKK CM KK HY NR
  Thu Sat Sat Sat Sat Sat
January 16 4, 11*, 18* 4, 18* 4, 11* 11*
February 13* 1*, 8, 22 1*, 22 1*, 22 22
March 5 7*, 14, 21* 7*, 21* 7*, 21* 21* 14*
April 30 4*, 11, 18* 4*, 18* 4*, 18* 18*  
May 21* 9, 16, 30* 9, 16 9, 30* 30*
June 18 6, 13*, 20* 6, 20* 6, 20* 20* 13*
July 2 11*, 18, 25* 11*, 25* 11*, 18 25*  
August 6 8*, 22*, 29 8*, 22* 8*, 29 22*  
September 17 5, 12*, 26* 5, 26* 12*, 26* 26* 5
October 15 10, 24*, 31* 10, 24* 10, 31* 31*
November 12* 7, 21*, 28 7, 21* 7, 21* 21*  
December 3 5*, 12, 19* 5*, 12 12, 19* 19*  

สำหรับ (*) มีสอบทั้ง Academic และ General Training
ส่วน สีส้ม คือวันพฤหัสบดีที่จัดสอบ IELTS


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม