ตารางวันสอบ IELTS Regular

Seat Availability

DateAcademic TestGeneral Training TestStatus
13 Mar 2021เปิดรับสมัคร
20 Mar 2021เปิดรับสมัคร
27 Mar 2021เปิดรับสมัคร
10 Apr 2021เปิดรับสมัคร
17 Apr 2021เปิดรับสมัคร
24 Apr 2021เปิดรับสมัคร
29 Apr 2021เปิดรับสมัคร
08 May 2021เปิดรับสมัคร
20 May 2021เปิดรับสมัคร
22 May 2021เปิดรับสมัคร
29 May 2021เปิดรับสมัคร

สำหรับ (*) มีสอบทั้ง Academic และ General Training
ส่วน สีส้ม คือวันพฤหัสบดีที่จัดสอบ IELTS


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม