ตารางวันสอบ IELTS Regular

Seat Availability

DateAcademic TestGeneral Training TestStatus
26 Sep 2020เปิดรับสมัคร
10 Oct 2020เปิดรับสมัคร
15 Oct 2020เปิดรับสมัคร
24 Oct 2020เปิดรับสมัคร
31 Oct 2020เปิดรับสมัคร
07 Nov 2020เปิดรับสมัคร
12 Nov 2020เปิดรับสมัคร
21 Nov 2020เปิดรับสมัคร
28 Nov 2020เปิดรับสมัคร
03 Dec 2020เปิดรับสมัคร
05 Dec 2020เปิดรับสมัคร
12 Dec 2020เปิดรับสมัคร
19 Dec 2020เปิดรับสมัคร

IELTS Regular Test Schedule - 2020

2020 BKK CM KK HY NR
  Thu Sat Sat Sat Sat Sat
January 16 4, 11*, 18* 4, 18* 4, 11* 11*
February 13* 1*, 8, 22 1*, 22 1*, 22 22
March 5 7*, 14, 21* 7*, 21* 7*, 21* 21* 14*
April 30 4*, 11, 18* 4*, 18* 4*, 18* 18*  
May 21* 9, 16, 30* 9, 16 9, 30* 30*
June 18 6, 13*, 20* 6, 20* 6, 20* 20* 13*
July 2 11*, 18, 25* 11*, 25* 11*, 18 25*  
August 6 8*, 22*, 29 8*, 22* 8*, 29 22*  
September 17 5, 12*, 26* 5, 26* 12*, 26* 26* 5
October 15 10, 24*, 31* 10, 24* 10, 31* 31*
November 12* 7, 21*, 28 7, 21* 7, 21* 21*  
December 3 5*, 12, 19* 5*, 12 12, 19* 19*  

สำหรับ (*) มีสอบทั้ง Academic และ General Training
ส่วน สีส้ม คือวันพฤหัสบดีที่จัดสอบ IELTS


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม