ตารางวันสอบ IELTS Regular

Seat Availability

DateAcademic TestGeneral Training TestStatus
12 Aug 2021เปิดรับสมัคร
21 Aug 2021เปิดรับสมัคร
28 Aug 2021เปิดรับสมัคร
04 Sep 2021เปิดรับสมัคร
11 Sep 2021เปิดรับสมัคร
16 Sep 2021เปิดรับสมัคร
25 Sep 2021เปิดรับสมัคร
09 Oct 2021เปิดรับสมัคร
14 Oct 2021เปิดรับสมัคร
23 Oct 2021เปิดรับสมัคร
30 Oct 2021เปิดรับสมัคร
06 Nov 2021เปิดรับสมัคร
11 Nov 2021เปิดรับสมัคร
20 Nov 2021เปิดรับสมัคร
27 Nov 2021เปิดรับสมัคร
02 Dec 2021เปิดรับสมัคร
04 Dec 2021เปิดรับสมัคร
11 Dec 2021เปิดรับสมัคร
18 Dec 2021เปิดรับสมัคร

สำหรับ (*) มีสอบทั้ง Academic และ General Training
ส่วน สีส้ม คือวันพฤหัสบดีที่จัดสอบ IELTS