IELTS for UKVI ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

Seat Availability

Date Academic Test General Training Test Status
29 ก.ย. 2018 เปิดรับสมัคร
13 ต.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
20 ต.ค. 2018   เปิดรับสมัคร
27 ต.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
3 พ.ย. 2018   เปิดรับสมัคร
10 พ.ย. 2018 เปิดรับสมัคร
17 พ.ย. 2018   เปิดรับสมัคร
1 ธ.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
8 ธ.ค. 2018   เปิดรับสมัคร
15 ธ.ค. 2018 เปิดรับสมัคร
1 Dec 2018 Open
8 Dec 2018   Open
15 Dec 2018 Open

ตารางสอบ IELTS for UKVI - 2018

Month Date
มกราคม 6, 13, 20
กุมภาพันธ์ 3, 10, 24
มีนาคม 3, 10, 24
เมษายน 7, 14, 21
พฤษภาคม 5, 12, 19
มิถุนายน 2, 23, 30
กรกฎาคม 7, 21, 28
สิงหาคม 11, 18, 25
กันยายน 8, 15, 29
ตุลาคม 13, 20, 27
พฤศจิกายน 3, 10, 17
ธันวาคม 1, 8, 15

 


ตารางสอบ IELTS เพิ่มเติม