ทำอย่างไรถ้าคุณไม่ได้คะแนน IELTS อย่างที่หวังไว้

หลายคนคุ้นเคย

การรอผลสอบอาจทำให้หลายคนรู้สึกกระวนกระวาย

ส่วนบางคนที่รอ แต่ต้องผิดหวังเมื่อเห็นคะแนนสอบของตัวเอง

ถ้าไม่ได้คะแนนอย่างที่ตั้งเป้าไว้

คุณอาจอยากลองสอบใหม่ครั้งหน้าเลย

หยุด...อย่างเพิ่งคิดแบบนั้น

หยุด

ให้เว้นระยะก่อนลงทะเบียนสอบครั้งต่อไป

การเรียนรู้ภาษาต้องใช้เวลาและการฝึกฝน

การปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษไม่สามารถทำได้เพียงชั่วข้ามคืน

นึกถึงหลักความเป็นจริง การพัฒนาภาษาอังกฤษต้องใช้เวลา

คิดและตรึกตรอง

เนื่องจากคุณเคยผ่านการสอบมาแล้ว

จึงรู้ว่าต้องเพิ่มทักษะการสอบด้านใด

ดูผลสอบครั้งที่ผ่านมา แล้วพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ

และเน้นทักษะด้านที่ต้องปรับปรุง

เตรียมความพร้อม

วางแผน

ถ้าคุณเคยวางแผนมาแล้ว

ทบทวนการวางแผนใหม่ โดยเน้นทักษะด้านที่ต้องปรับปรุง

ถ้าคุณไม่เคยวางแผน

ถึงเวลาแล้วที่ต้องวางแผนการเตรียมตัวก่อนสอบ

อ่านเกณฑ์การให้คะแนน IELTS

และพิจารณาทักษะที่คุณต้องมีเพื่อให้ได้คะแนนแต่ละระดับ

ถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยหรือรู้จักข้อสอบ IELTS ควรจะเริ่มศึกษา

ฝึกพูด อ่าน เขียน และคิดเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นนิสัย

เพราะจะช่วยในการสอบของคุณ

คุณอาจพิจารณาสมัครเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ก่อนที่จะสอบครั้งต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IELTSessentials.com และ facebook.com/IELTSessentials


เคล็ดลับการสอบ IELTS