ท่านสามารถใช้ตารางด้านล่างเพื่อเทียบคะแนนของการสอบ IELTS ของวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรในแต่ละประเภทได้

Visa description
(United Kingdom only)
CEFR level required Skills IELTS test and score required
Tier 1 (General) visa C1 Reading, Writing Speaking, and Listening IELTS – 7.0 overall, and for each of the four skills
Tier 1 (Exceptional Talent) visa B1 Reading, Writing Speaking, and Listening IELTS – 4.0 overall, and for each of the four skills
Tier 1 (Entrepreneur) visa B1 Reading, Writing Speaking, and Listening IELTS – 4.0 overall, and for each of the four skills
Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa B1 Reading, Writing Speaking, and Listening IELTS – 4.0 overall, and for each of the four skills
Tier 2 (General) visa B1 Reading, Writing Speaking, and Listening IELTS – 4.0 overall, and for each of the four skills
Tier 2 (Sportsperson) visa A1 Reading, Writing Speaking, and Listening IELTS – 4.0 overall, and for each of the four skills
Tier 2 (Minister of Religion) visa B2 Reading, Writing Speaking, and Listening IELTS – 5.5 overall, and for each of the four skills
Tier 4 (General) student visa – below degree level
(Please read the important note on Tier 4 student visa.)
B1 Reading, Writing Speaking, and Listening IELTS – 4.0 overall, and for each of the four skills
Tier 4 (General) student visa – degree level and above
(Please read the important note on Tier 4 student visa.)
B2 Reading, Writing Speaking, and Listening IELTS – 5.5 overall, and for each of the four skills
Family of a settled person visa A1 Speaking and Listening IELTS Life Skills at A1 – Pass
Indefinite leave to remain (to settle) or citizenship2 B1 Speaking and Listening IELTS Life Skills at B1 – Pass

สำหรับการขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ของมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในผู้สนับสนุนที่น่าเชื่อถือสูง (Highly Trusted Sponsor) ทาง IDP ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลกับ หน่วยลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะทำการสมัคร